• Her dumper lekteren 150 kubikkmeter utsprengt stein fra Odderøya ned til havbunnen utenfor Lagmannsholmen. Sammen med nye mengder med plastsøppel fra sprengningen.

Plastsøppel fra havnas miljøprosjekt strømmer ut

I januar grep Fylkesmannen inn for å stoppe forurensingen fra Kristiansand Havns miljøprosjekt: Cruisekaia på Lagmannsholmen. Men fortsatt flyter plastsøpla rundt.