• Norgesplaster og Scansport har skrevet under en toårig avtale om å levere sportsmedisinsk utstyr til landslagene til Norges Fotballforbund. Her er Jens Røed fra Norgesplaster sammen med Even Pellerud i fotballforbundet. Foran Simon Tærud Day, utstyrsansvarlig NFF og Fredrik Strømstad i Scansport. FOTO: PRIVAT

Vennesla-bedrift med fotballavtale

Norgesplaster og Scansport blir totalleverandør av sportsmedisinsk utstyr til alle norske fotball-landslag.