• ET SKUR: Bebyggelsen i Tyskland er heller sparsom. FOTO: Lars Hollerud

Her spirer tysk frukt

Ofte er sauer og geiter å se i Tyskland. Da Nært kom på besøk, hadde de nok tatt seg over grensen til Norge.