• Høyres Helge Andresen (t.v.) ville ikke ha noe kapell på Kapelløya i Ny-Hellesund. Han stemte imot da saken var til behandling i kommunestyret i Søgne torsdag, og var med på å sikre et nei-flertall på 20 mot sju. Videre på benken sitter hans partifeller Erik Spieler, Anne May Ribe og Anne Caroline Bakken. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Satte punktum for Sverre Fehn-kapellet

Kapellet i Ny-Hellesund legges i skuffen 15 år etter at forslaget ble reist. — Et kommunalt selvskudd, mener kapellforkjemperne, som tror debatten fortsetter.