KRISTIANSAND: Dette kommer fram i et intervju på fvntv idag. Skisland var gjest i studio, fordi han har sin siste arbeidsdag som ordfører onsdag.

Se intervjuet fra fvntv Der snakker han blant annet om sitt anstrengte forhold til partileder Høybråten, og det ideologiske skillet som er mellom de to.

— På nasjonalt plan er det viktig at Krf ikke blir for smalt, sier han.

— Hva synes du om måten partileder Dagfinn Høybråten behandler sine medarbeidere på?

— Jeg kan ikke legge skjul på at vi har et anstrengt forhold, og at vi har vært uenige på noen områder, sier Skisland.

— Det var et anstrengt forhold, sier du. Har han (Høybråten, red. anm.) vært en medvirkende årsak til at du trakk deg som topp-politiker?

— Medvirkende og medvirkende, sier han og trekker litt på det før han fortsetter: - Det har ikke vært den viktigste årsaken.

— Hadde du fortsatt med en annen leder?

— Det er jo vanskelig å svare på, det er andre ting som har talt sterkere, ikke minst belastningen totalt sett.

Og på spørsmål om han fortsatt kommer til å være medlem av Krf når han går ut av politikken, svarer han følgende:

— Sånn som jeg ser det nå, har jeg ingen planer om å melde meg ut, det har jeg ikke.

Allerede under valgkampen 2005 gikk ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand ut og sa at KrF er blitt for snevert under Høybråtens ledelse og oppfattes som moralistisk. Det ble ikke nådig tatt opp av partiledelsen, og Skisland ble innkalt til oppvaskmøte.

Også under valgkampen i høst, kom konflikten mellom de to veldig tydelig fram.