• Scanpix FOTO: Scanpix

Høyhastighetstog til 53 milliarder?

Miljøgunstig høyhastighetsnett med tog kan bygges for de mest aktuelle jernbane— strekningene her i landet for 53 milliarder kroner.