Brudd på likestillingsloven

For andre år på rad bringes Flekkefjord kommune er en av seks kommuner som nå bringes inn for Likestillings— og diskrimineringsnemnda.