Ikke jordskjelv i Lillesand

Beboere i Lillesand rapporterte om rystninger i grunnen i går.