Det opplyser Knut Aurebekk, leder for Politiets sikkerhetstjeneste i Agder (PST) til Fædrelandsvennen.

— Vi må ta høyde for at utviklingen både kan skyldes en økning i antall personer med denne typen holdning, og en lavere terskel for å tipse. Det er uansett en utvikling samfunnet må ta på alvor, sier Aurebekk.

Han ønsker ikke å kommentere antallet meldinger.

Sendte brev

Søndag ble det kjent at statsminister Erna Solberg har sendt brev til Kristiansands ordfører Arvid Grundekjøn og 22 andre norske ordførere. De bes om å komme på offensiven i kampen mot voldelig islamisme.

PST-lederen i Agder sier bekymringsmeldingene som når dem, handler om at folk viser støtte til voldelig islamisme gjennom sosiale medier. Eller at dette uttrykkes overfor andre.

— Vi verifiserer og undersøker sannhetsgehalten i bekymringsmeldingene. Så kan vi sette inn ulike tiltak. Det kan være å varsle ordinært politi, kommune og skole. Det kan også være at vi tar direkte kontakt med vedkommende meldingen handler om, sier Aurebekk.

Han sier hovedtyngde av disse er opp til 30 år, men det mottas også bekymringsmeldinger på personer som er eldre.

Kjenner ingen som vil reise

— Når det er fokus i mediene, og når det er internettaktivitet og propaganda fra radikale, så kan noen bli påvirket. Men vi har ikke merket at noen har snakket om å delta eller ville reise til Syria, sier Akmal Ali, leder av Muslimsk Union i Agder.

- De er kanskje andre steder enn i moskeen deres?

— Det kan være folk som ikke kommer til moskeen, eller som ikke vi vet om. Det er godt mulig, sier Ali.

Agder skiller seg ikke ut

Nasjonalt opererer PST med at 60 norske fremmedkrigere har deltatt i kamphandlinger i Syria. Rundt ti er drept. Knut Aurebekk ønsker ikke å gå inn på om noen av fremmedkrigerne er fra Agder.

— Agder skiller seg ikke ut verken positivt eller negativt. Vi gjenspeiler landet, sier han.

Han har tidligere bekreftet at PST i Agder oppsøker personer som de mener har tenkt seg til Syria for å krige.

— Vi jobber forebyggende og en av metodene er å oppsøke personer, sier Aurebekk.

Skryter av Kristiansand

Han sier PST Agder deltar i et dialogforum med ordinært politiet, kommune og muslimske menigheter

— Vi forventer at lederne i trossamfunnene er gode rollemodeller og utfordrer dem på å være det. Vi har jo samme mål om å forebygge radikalisering og støtte til voldelige handlinger.Det er vår oppfatning at alle i dialogforumet tar dette ansvaret på alvor, sier Aurebekk.

Kristiansand kommunen har nå bestemt seg for å lage en plan for å koordinere forskjellige tiltak i kommunen, i kampen mot radikaliserende holdninger.

— Kristiansand er blitt veldig flinke i arbeidet med å forebygge radikalisering. De har blant annet dratt inn kriminalitetsforebyggende koordinator i dette arbeidet. Men dette er ikke nødvendigvis en storbyutfordring. Radikalisering foregår på mange arenaer, også på internett, sier PST-lederen.