Vil stanse Kjevik-planer

Fylkesmannens miljøvernavdeling reiser flere innsigelser mot de nye planene for Kjevik.