• VÆPNET RAN: Ranerne fikk bare med seg et mindre pengebeløp da de ranet Central Video og Storkiosk i Søgne. FOTO: Amund Hestsveen

Politiet på sporet av vidoeranerne

Politiet har godt håp om å oppklare det væpnede ranet mot Central Video og Storkiosk i Søgne torsdag kveld i forrige uke.