• Flere ensomme: Røde Kors i Kristiansand opplever at stadig flere unge er ensomme. Malin Wickman, Inger Terese Væting og Jane Sofie Svendsbø jobber til daglig med organisasjonens frivillige aktiviteter, og forteller om unge mennesker uten nettverk. FOTO: Torstein en

Stadig flere unge er ensomme

Røde Kors i Kristiansand får stadig flere henvendelser fra unge som trenger besøksvenn. Før var det flest eldre som benyttet seg av ordningen, nå er flertallet mellom 25 og 40 år.