I forslaget til statsbudsjett får de fem gamle universitetene mellom 70 -100 millioner ekstra. KrF mener UiA og to andre nye universitetene (Stavanger og Nordland) blir behandlet som et b-lag.

— I praksis blir UiA behandlet som om det fortsatt var en høyskole. Det har ikke blitt gjort noe for å utjevne forskjellen mellom og de gamle universitetene, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Når KrF legger fram sitt alternative budsjett fredag, kommer de derfor til å foreslå 30 millioner ekstra til de tre nye universitetene. Ti millioner skal gå til UiA.

Les også:

Lekkasje

Stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad presenterte lekkasjen fra KrFs alternative budsjett torsdag formiddag. Siden KrF nå skal forhandle med regjeringen om nytt budsjett, skulle det altså være muligheter for å få forslaget gjennom.

KrF vil i sitt alternative budsjett foreslå at pengene skal gå til forskning og nye stipendiater.

— Vi mener forslaget til statsbudsjett er veldig skuffende. Regjeringen foreslår en elitesatsing, men kun på de etablerte universitetene. Det betyr at de nye universitetene ikke vil ha mulighet til å utvikle sin toppforsking, sier Hans Fredrik Grøvan.

Høyskole

I forslaget til statsbudsjett får UiA fire nye stipendiatstillinger innenfor helse- og sosialfag, lærerutdanning og ingeniørutdanning. De får også 3,6 millioner kroner til utstyr til sykepleie- og ingeniørutdanningene og en million til UiAs senter for fremragende utdanning.

Men UiA får også et effektiviseringskutt på fem millioner i tillegg til at de mister seks millioner på grunn av at studenter utenfor EØS-området må betale studieavgift.

— Vi vil stoppe det vi mener er en to-deling av universitetene. Vi har fått et a-lag og et b-lag av universitetene, og det var neppe Jon Lilletuns intensjon da UiA ble etablert, sier Kjell Ingolf Ropstad.

KrF vil også stanse forslaget om studieavgift for studenter utenfor EØS-området.

Les også:

Ny retning

Helt siden UiA ble universitet i 2007, har kampen stått om å få samme finansiering som de etablerte universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Ås.

Ti millioner ekstra blir av KrF karakterisert som et første steg på veien mot mer likebehandling og en nye finansieringsordning.

— Ti millioner er absolutt mye penger for oss. Det betyr 10-12 nye stipendiatstillinger, sier universitetsdirektør Tor Aagedal.

Den totale rammen for UiA er en milliard og den virkelig store kampen står om å bli behandlet likt med de gamle universitetene. Her jobber regjeringen med en egen utredning om finansiering av universitetet.

Les også:

150 mill

Ifølge UiAs egne tall, hadde de fått 150 millioner ekstra om de ble finansiert som de gamle universitetene. De pengene hadde gått til mer forskningstid og flere stipendiater.

Nå kan det altså bli noen flere stipendiater når Stortinget skal vedta statsbudsjettet.

— Dette blir en del av forhandlingene, men som sørlandspolitikersynes jeg selvsagt at dette er flott. Og vi vet at stipendiatstillinger er viktigfor de nye universitetene, sier Norunn Tveiten Benestad (H) som sitter i utdanningskomiteen.

Hun er likevel ikke enig i at regjeringen prioriterer de gamle universitetene med sin bevilgning på mellom 70 -100 millioner.

— Disse pengene ble tildelt etter kriterier knyttet tilresultater og deltagelse i internasjonal forskning. De ble ikke tildelt utfraom det var et nytt eller gammelt universitet, sier Benestad.