• EKSPLOSIV: Politiekspert Harald Knutsen mente å ha påvist at arnestedet var i bunnen av trappen, noe som samsvarer med 29-åringens egen forklaring. (Foto: Vidar Fløde)

- Kunne lett blitt flere dødsofre