• GREP INN: Vår Herre grep inn og rev den ulovlig oppførte garasjen til jul. FOTO: Anne Lise Riseng, Budstikka

Fikk hjelp av Vår Herre til garasjeriving

Anstein Birkeland i Søgne fikk 1000 kroner i dagbøter til han rev den ulovlige garasjen på Rosseland. I jula fikk han hjelp fra uventet hold.