• Ulovlig garasje: Denne garasjen langs Rosselandsvegen er ulovlig oppført. Nå har eieren, Anstein Birkeland, fått pålegg om å rive garasjen. Hvis det ikke skjer innen fristen, ilegger kommunen ham en engangsbot på 50.000 kroner og løpende dagbøter. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

50.000 i byggebot for ulovlig garasje

Kommunen vil gi Anstein Birkeland 50.000 kroner i tvangsmulkt hvis han ikke river den ulovlige garasjen innen 31. oktober.