• Fylkeskonservatoren i Vest-Agder bevilger nærmere en million kroner til Havbukta. Beløpet skal dekke det som er beregnet til å være merkostnader i forbindelse med restaureringen av hovedbygningen på eiendommen. Bildet er tatt like etter brannen i mars 2013. FOTO: Reidar Kollstad, Arkiv

Gir en million til Havbukta

Fylkeskonservatoren bevilger nærmere en million kroner til restaureringen av det brannskadde hovedhuset i Havbukta.