• Formannskapet diskuterte onsdag areal- og transportpolitikk i Kristiansands-distriktet. Fra venstre teknisk direktør Ragnar Evensen, Dag Vige (V), Aase G. Paulsen (Ap), Ingrid Wisløff Jæger (Ap), Eirik Dåstøl Langeland (Ap) og Terje Næss (Ap). FOTO: Vegard Damsgaard

Krever restriksjoner i nabokommuner

Når Kristiansand innfører restriksjoner på parkering og boligplanlegging for å styrke miljøvennlig transport, må det samme skje i nabokommunene.