• INNGANGSPORTEN FRA VEST: Prosjektet Quadrum (til venstre i bildet), som betyr møteplass, vil grense til Kvadraturens nordvestlige hjørne. Sentralt i den nye bebyggelsen er det vist et hotell i 15 etasjer, 76 meter høyt. Første byggetrinn består av de to kontorbygningene til høyre, nærmest jernbanestasjonen. ILLUSTRASJON: L2 ARKITEKTER

Frykter Nupens byport snubler

Politikerne lovpriser arkitekturen, men investorene bak den eksklusive Nupen-bydelen misliker at de blir møtt med stadig nye hindre.