• Med hjerte for alle, lyder slagordet til Tunballen barnehage i Songdalen. Nærværet til de ansatte er økt betydelig etter iherdig innsats. Det gleder enhetsleder Gry Eike - og gir bedre omsorg for barna, som heter (f.v.) Jens Ausland, Sandra Linnea Askildsen, Lotte Horn og Eilif Ommundsen. FOTO: Kjartan Bjelland

Snudde høyt fravær til høyt nærvær

Etter tre år med iherdig jobbing er høye fraværstall for barnehagene i Songdalen blitt snudd til stolthet, trivsel og høyt nærvær på jobben.