• Eget felt: Dag Vige (V) foreslår at bussene kan få Tollbodgata og Henrik Wergelandsgata for seg selv, for å bedre fremkommeligheten og sikre rutetidene. FOTO: Gaute Beckett Holmslet

- La bussene få Tollbodgata

Dag Vige (V) vil reservere Tollbodgata og Henrik Wergelandsgate for kollektivtransporten. Samtidig gjør AKT grep for å bedre kollektivtilbudet fremover.