Det blir stadig flere treningssentre i Norge, og kampen om medlemmene erstørre enn noen gang. Men søskenparet Hilde Thommesen Holck og KjartanThommesen gjør fortsatt gode penger i en tøff bransje.

Søskenparet eier 49 prosent hver av treningskjeden 3T. Begge har over 60millioner kroner i skattbar formue, noe som er en økning på 15 millioner kronerfra året før.

Høyest inntekt

Holck, som er daglig leder i 3T Produkter, hadde en skattbar inntekt pånesten tre millioner kroner i fjor. Dette er en økning fra 2,2 millioner åretfør. Broren hadde en inntekt på 2,4 millioner i fjor.

3T har i dag elleve sentre i Midt-Norge. På nettsidene sine viser de til atde har 37 000 medlemmer.

Mens Stamina som treningskjede mister kunder og taper penger, ifølge Finansavisen,har daglig leder Morten Jurs høyest inntekt i vår oversikt over de øverstelederne (se under) av Norges største treningssenterkjeder. Han hadde 12millioner i inntekt i fjor, og over seks millioner i formue. Han har ogsåroller i andre virksomheter, deriblant er han eier avporteføljeinvesteringsselskapet Jurs AS.

Høy formue

Health & Fitness er Nordens ledende treningskonsern, og består avfullservicekjedene Sats og Elixia og lavpriskjeden Fresh Fitness.Administrerende direktør i konsernet, Olav Thorstad, står oppført med eninntekt på nærmere fire millioner i fjor.

Erik Frydenberg er administrerende direktør i Icon, den nyetablertetreningssenterkjeden som kjøpte opp de ni Sats— og Elixia-sentrene somKonkurransetilsynet påla salg avfør fusjonen av Sats og Elixia kunne godkjennes. Frydenberg står oppført med enformue på 26 millioner og en inntekt på knappe to millioner. Han er også eierog styreleder i firmaet Sjøpølsa, som driver med utleie av eiendom.