Den skattbare inntekten for Aas var i 2013 på 313 millioner kroner, og han har nå spart seg opp en formue på 1,1 milliard kroner — og betalte over 100 millioner i skatt i fjor.

Her kan du se inntektstoppen for 2013

Kraftmarkedet

Pengene har han tjent på kraftmarkedet og noe på vanlige aksjer. På kraftbørsen NordPool kan du kjøpe strøm fra en leverandør, satse på at prisen vil stige, for så å selge på rett tidspunkt.

Einar Aas på et bilde tatt for flere år siden.

— For å tjene så mye, må man ta store risikoer. Han har god teft og vet å komme seg ut i tide, sa Lars H. Eckhardt til Fædrelandsvennen for tre år siden.Han var sjef for Einar Aas i Interkraft Trading, den siste jobben Aas hadde før han startet for seg selv.

Ufrivillig oppmerksomhet

Siden 2006 har krafttraderen tjent 1,6 milliarder kroner, eller i snitt 200 millioner kroner i året. På samme tid har han bidratt med rundt 520 millioner kroner inn i skattekassen.

Fjoråret var hans fjerde beste i denne perioden.

— Det er temmelig unikt å tjene så mye over flere år. Mange har tjent bra i dette markedet, men jeg vet ikke om noen som har vært i nærheten av det Einar Aas har fått til, sier en som har fulgt Einar Aas.

43-åringen ønsker selv ikke å bli intervjuet om inntekten sin.

Tradingmiljø

I 1990 skjedde det som gjorde det mulig for Einar Aas å tjene flere hundre millioner i året. Stortinget vedtok en ny energilov. Nå kunne strøm omsettes på det åpne markedet. Loven ble satt i verk i 1991 mens Aas gikk på Norges Handelshøyskole i Bergen.

Rundt tiden Aas var ferdig med studiene, ble grunnlaget lagt for det som skulle bli et miljø for krafttrading i Arendal. Aust-Agder Kraftverk, Vest-Agder Energi og Kristiansand Energiverk forhandlet med Skiensfjordens Kommunale Kraftselskap og Vestfold Kraft om fusjon.

Som en forløper til et fusjonert selskap, startet de Interkraft Trading i Arendal. De skulle kjøpe og handle kraft på det nordiske kraftmarkedet. Einar Aas så at det lå muligheter i bransjen som nå vokste fram. Han søkte seg til det nystartede selskapet.

— Han synes det nye kraftmarkedet var spennende. I løpet av et år var han den beste vi hadde, har Lars H. Eckhardt sag til Fædrelandsvennen.

Eget selskap

Etter hvert trakk Aas seg ut og startet bedriften Kraftinvest sammen med familien. I 2003 tok de et utbytte på 42 millioner. Året etter var utbyttet 68 millioner. Familieselskapet ble avviklet i 2005 og Einar Aas fortsatte handelen som privatperson.

Det var da inntekten tok av. Han tjente 400 millioner i 2006 og 360 millioner i 2007. Da børsen stupte i 2008, kjøpte han aksjer for 200 millioner på den ordinære børsen. Han traff blink også her, og etter et år kunne han selge med en fortjeneste på 150 millioner.

Fine eiendommer

— Han klarte å se mulighetene i et nytt marked. Akkurat slik som han tannlegen som på begynnelsen av 1800-tallet kjøpte opp vannkraft i Setesdal, sa Tor Einar Ravnevand som var styreleder i Interkraft Trading til Fædrelandsvennen for tre år siden.

I fjor kjøpte Aas seg også inn i Viking Heat Engines med 22,5 millioner kroner gjennom sitt selskap Toppen Invest.

— Han har svært verdifull kompetanse og erfaring fra energisektoren, sa daværende administrerende direktør John G. Bernander.

Formuen til Aas består i dag av blant annet to leiligheter i toppetasjen på Tjuvholmen i Oslo som han kjøpte for 41,7 millioner i 2009. I 2011 kjøpte han fritidseiendommen «Slottet» for 23 millioner, fem minutters båttur fra boligen i Vikkilen.

Han kjøpte denne strandeiendommen i 2004 for ni millioner, og har siden bygd ut både bolig og tomt. I 2011 kjøpte han en naboeiendom for 10 millioner. I 2013 kjøpte han ut en annen nabo for 14 millioner kroner.