• Forsker Ingrid Lund og prosjektleder Marianne Godtfredsen (tv) mener mobbing i barnehagene kan få alvorlige konsekvenser for barna senere i livet. Barn som konsekvent holdes utenfor, risikerer å droppe ut av videregående og å utvikle dårlig psykisk helse. FOTO: Torstein Øen

Avdekker mobbing i barnehagen

Flere barn holdes utenfor leken og sliter med å skaffe seg venner i barnehagen i Kristiansand. Fagfolk mener problemet er større enn man har vært klar over.