AGDER: Det sier biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark bispedømme til Fædrelandsvennen. Han forteller at Den norske kirke ikke lenger har tillit til mannen.

– Som biskop er det min jobb å samordne arbeidet i bispedømmet. Etter samtale med prestene, har jeg varslet gravferdskonsulenten om at han ikke kan ha liturgiske oppgaver i begravelser i Den norske kirke.

Biskopen møtte selv gravferdskonsulenten og overbrakte budskapet.

– Jeg har ønsket å være både tydelig og forutsigbar overfor ham, og har derfor hatt et møte der jeg fortalte dette.

Les gravferdskonsulentens svar lenger nede i saken.

Ubehageligheter

Kirkens reaksjon kommer etter en artikkel i Fædrelandsvennen i oktober, hvor åtte kvinner fortalte at de har vært utsatt for ubehageligheter av gravferdskonsulenten.

Fædrelandsvennen lørdag 28. oktober i år. Foto: Faksimile

Fem av kvinnene sier dette skjedde etter at de kom i kontakt med byrået fordi de var pårørende. Ifølge tre av kvinnene har de hatt sex med mannen.

– Hvilke oppgaver kan han nå ikke utføre i forbindelse med begravelser?

– Han kan for eksempel ikke stå ved kirkedøra og ønske folk velkommen, dele ut programmer, lese opp hilsener, følge kisten inn i kirka og ut til jordfestelse eller ha solistoppdrag.

Pårørende kan likevel bruke gravferdskonsulenten til alle andre oppgaver.

Stenges ikke ute

– Men han stenges ikke ute av kirkerommet?

– Nei, han kan være i kirken, men ikke utføre oppgaver som er kirkens ansvar.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Vi har ansvar for at begravelser i kirken gjennomføres på en verdig måte, og det er presten som bestemmer hvem som får medvirke i liturgiske funksjoner. Derfor mener vi dette er det eneste riktige å gjøre når vi ikke lenger har tillit til ham.

– Er alle prester og proster i bispedømmet informert?

– Jeg har vært i dialog med prestene i det aktuelle området.

Det er grunn til å tro at det aktuelle området er alle kirker hvor gravferdskonsulenten har hatt begravelser.

– Massivt ønske fra prestene

– Er det du selv som har initiert dialogen?

– Det har vært et felles prosjekt. Tilbakemeldingen fra prestene er at de ønsker denne praksisen.

Reinertsen vet ikke hvor mange prester som fikk med seg artikkelen i Fædrelandsvennen da den ble publisert.

– Men da den ble kjent for dem ble det uttrykt et massivt ønske om at vi måtte gjøre noe.

– Har kirken hjemmel for dette?

– Ja. Jeg har som biskop et ansvar for at det blir en enhetlig praksis rundt seremoniene. Den norske kirke har ansvar for liturgien og prestene har ansvar for gjennomføringen.

Svekket tillit

– Hvorfor har det vært viktig for Den norske kirke å sette inn dette tiltaket?

– Fordi det er vårt ansvar å sikre verdige begravelser i våre kirker. Nå er vår tillit til ham svekket.

– Hvordan reagerte gravferdskonsulenten på beslutningen?

– Det er ikke vanskelig å forstå at han tar det tungt.

Biskopen understreker at Den norske kirke ikke tar stilling til skyldspørsmål.

– Det er det politiet som gjør.

– Det du sier er at dere tror på disse kvinnene?

– Det jeg sier er at vår tillit til gravferdskonsulenten er svekket på bakgrunn av disse historiene.

– Fullstendig uakseptabel

Gravferdskonsulenten sier han har kontaktet advokat for å sjekke om kirken har juridisk ryggdekning når den nekter ham å utføre liturgiske oppgaver.

– Denne avgjørelsen er fullstendig uakseptabel. Jeg kommer til å gå videre med saken og eventuelt kreve erstatning, sier han.

Ifølge ham ønsker noen å skade virksomheten hans.

– Dette er en sak politiet har henlagt. Nå må dette snart stoppe. Jeg er forferdelig lei meg, og kjenner et enormt sinne.

– Hvilke konsekvenser kan kirkens avgjørelse få for deg?

– Selvfølgelig blir det vanskelig fremover. Det sier seg selv.

Etter at den første artikkelen om gravferdskonsulenten ble publisert for en måned siden, har ytterligere seks kvinner tatt kontakt med Fædrelandsvennen og fortalt om episoder med mannen.

To av dem skal ha opplevd dette i forbindelse med begravelser, og en av dem skal ha vært pårørende.

Foto: Jacob J. Buchard

– Blir tatt på alvor

Den første kvinnen som anmeldte gravferdskonsulenten blir så glad at hun bryter ut i gråt når hun hører at kirken har tatt affære:

– Åh, er det sant? ... Dette er så flott! Nå føler jeg endelig at vi blir tatt på alvor.

Kvinnen fortalte om en ubehagelig opplevelse i kirka i forbindelse med søsterens begravelse i fjor. Hun sa også at gravferdskonsulenten sendte henne meldinger i etterkant.

– Når vi mister noen skal vi føle oss trygge dit vi går med sorgen, sa kvinnen i artikkelen i Fædrelandsvennen.

Hun er svært glad for at biskopen har trodd på kvinnene.

– Jeg har vært såpass naiv at jeg trodde alt var trygt i kirkerommet. Men nå har vi kommet et steg videre i prosessen, og klippet litt av vingene på ham.