KRISTIANSAND: Leger ved Sørlandet sykehus har oppdaget at en type kreftmedisin også virker mot nervesmerter. Innovasjonsselskapet Inven2 har på vegne av Sørlandet sykehus inngått avtale med det globale farmasiselskapet Merck KGaA.

Se intervju med overlege Christian Kersten øverst i artikkelen.

— Vi mener vi står overfor et nytt prinsipp for behandling av nervesmerter, sier Svein Mjåland, som leder Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus HF, i en pressemelding.

Smertefrie pasienter

Sammen med overlege Marte Cameron og overlege Christian Kersten står han bak oppdagelsen av kreftmedisinens nye virkning.— Vi har opplevd at pasienter med smerter tilsvarende 9 på en skala til 10 blir smertefrie eller tilnærmet smertefrie etter få dagers behandling. Vi antar at kreftmedisinen blokkerer smertesignaler fra skadede nerver. Funnene våre bør raskest mulig testes ut i kontrollerte studier, sier Kersten.

Milliardavtale

I løpet av 2014 håper teamet ved sykehuset at smerteforskere er i gang med kliniske studier.— Den økonomiske rammen for utviklingsperioden de neste årene er på 800 millioner kroner i milepælsbetalinger. I tillegg kan det komme tre milliarder kroner i inntekter på royalties i patentenes levetid, dersom produktene blir en suksess, opplyser sykehuset i pressemeldingen.

En tredel til sykehuset

Avtalen mellom Inven2 og Merck KGaA gir farmasigiganten rett til utvikling og salg av nye legemidler basert på den nye oppdagelsen.— Avtalen vil dessuten gi betydelige midler tilbake til norsk forskning. Jeg vil berømme Cameron, Kersten og Mjåland for deres engasjement og vilje til å stå på for pasientene sine. Deres årvåkenhet har gitt en enestående innovasjon, og Inven2 har gjort grep som har flerdoblet verdien av prosjektet. Dette er et godt eksempel på at norsk forskning kan skape store verdier, også i tidlig fase, sier adm. dir. i Inven2, Ole Kristian Hjelstuen.

— I tråd med gjeldende retningslinjer i Helse Sør-Øst, får Inven2 en tredel av inntektene, en tredel går til oppfinnerne og en tredel tilfaller Sørlandet sykehus, opplyser sykehuset i pressemeldingen.