• Pasient- og brukerombudene i agderfylkene Gunhild Solberg (t.v.) og Eli Gotteberg mener det er for få klager på kommunale helsetjenester. FOTO: Tore André Baardsen

Sykepleier skadet demente pasienter

Hylende og skrikende ble den demente kvinnen behandlet så brutalt av sykepleieren at hun fikk skader. Da pårørende klaget, ble sykepleieren fratatt autorisasjonen.