• Sørlandet sykehus ligger på tredjeplass i Norge over antall varsler om dårlig helsepersonell til helsetilsynet.

2215 reaksjoner mot helsepersonell

I løpet av 10 år har antallet leger og sykepleiere med advarsel og straff fra Helsetilsynet, doblet seg.