• I KOLONNE: Fra siste kolonne på omkjøringsveien på vestsiden av Byglandsfjorden i dag. Nå får tyngre biler lov til å passere rasstedet på RV 9 i Urdeviki - også der i kolonne. Personbiler må kjøre omkjøringsveien. Kommer det store nedbørsmengder må også store biler igjen over på den smale fylkesveien. FOTO: Johs. Bjørkeli

Riksvei 9 stenges ved styrtregn

Mens det bygges en 250 meter lang og fire meter høy rasvoll der steinraset gikk over riksvei 9 i Bygland søndag, er det regnværet som bestemmer om tyngre kjøretøy skal få lov til å passere.