BERGEN: – I september 2007 sa justisministeren til politistudentene at han kunne garantere alle arbeid etter utdannelsen. Nå står ferdig utdannede i kø, og får ikke jobb, sier Svein Harberg.

I Stortingets spørretime onsdag ber Harberg om svar fra Arbeiderparti-regjeringen og statsråd Knut Storberget. Dessuten krever Høyre at Stortinget krever en politistudie om ressursbruken i politiet.

– Dette er klassisk løftebrudd fra justisministeren. Jeg tar det opp på vegne av Sørlandet. Vi er en region som stadig er tapere, og ikke får den rettmessige oppmerksomheten og ressursene vi skal ha, sier Harberg.

Lite politi

Politiets mål er innen 2020 å ha to politiansatte per 1000 innbyggere. På landsbasis har dette måltallet sunket fra 1,8 til 1,6 i stedet for å øke, meldte Bergens Tidende lørdag.

I Agder-fylkene står det enda dårligere til, her er det 1,4 politiansatte per 1000 innbyggere.

Agder-politiet må ansette 150 for å nå målet

— Har søkt på drøyt 30 politistillinger

Harberg peker på at det er bred enighet på Stortinget om mer politisatsing.

– Hver gang jeg tar opp spørsmålet svarer han bare at politiet utdanner mange, og at det drives så godt på Sørlandet. Det er ekstra provoserende, og helt irrelevant. Det blir en smule arrogant, og ansvarsfraskrivelse, når han ikke svarer på det som er problemet. Vi har ikke en dekning som skaper den tryggheten man skal ha, sier Harberg.

Dok 8

Torsdag fremmet Harberg og andre Høyre-representanter et såkalt dokument 8-forslag, om en egen politistudie.

– Vi krever at justisministere setter i gang en politistudie, som skal gå gjennom ressursbruken i politiet. Hvilke behov har vi, hva kan vi forvente og hva skal til for å løse oppgavene. Dette må en slik studie svare på, sier Harberg.

Forslaget skal nå til behandling i justiskomiteen, og kommer antakelig opp i Stortinget før jul.