Kostpenger i barnehage

Barnefamiliene er de store taperne i 2007-budsjettet for Kristiansand.