KRISTIANSAND: Kristiansand ønsker å bli først i landet som helt fjerner deltid i omsorgsyrkene.

Rådmann Tor Sommerseth vil ha akkurat samme eldreomsorg neste år som i år, selv om antall eldre øker. Men 2007 skal brukes til å utrede tidenes eldreløft fra 2008. — Vi vurderer å tilby alle de 1500 ansatte i omsorgstjenestene 100 prosent stilling. Takker alle ja, blir det 110 nye årsverk. Det vil koste 40 millioner kroner. Det har vi ikke inne ennå, men jeg mener vi ikke har råd til å la være, sier helse- og sosialdirektør Lars Dalen.

GLAD 100-ÅRING. - Flott. Dette er fint. Da ser vi pleierne litt oftere, sier 100 år gamle Fredrik Borchgrevink, som vi traff på Gimle Aldershjem i går kveld.

Pleierne er også begeistret.

— Veldig bra, sier Astrid Nilsen Lie, sykepleier i 75 prosent stilling. Hun har sjonglert mellom ulike stillingsbrøker i 24 år.

Eldrebølgen skyller snart innover Norge og Kristiansand.

Dahlen sier utfordringen blir penger, men enda mer å få tak i nok hender. Om 30 år trengs det 2000 flere ansatte enn nå i eldreomsorgen i Kristiansand. Rekruttering blir utfordring nummer én.

— Kommunebudsjettet gir oss penger til å utrede heltid. Lykkes vi, blir Kristiansand byen å jobbe i for helsepersonell. Vi vil trekke til oss arbeidskraft, sier Dahlen, som ikke tror det blir så fryktelig dyrt.

Gjennom redusert sykefravær, redusert uførhet, redusert vikarbruk og enklere ferieavvikling, tror han det bortimot betaler seg.

— Vi må skape et arbeidsmiljø som gjør at ansatte ikke blir syke og utslitte. Vi må også skape arbeidsmiljø som gjør at eldre får færre pleiere å forholde seg til, sier Dahlen, som også ønsker nabokommunene med på det store løftet.

— I begynnelsen vil denne satsingen bety vesentlig bedre kvalitet på eldreomsorgen, men etter hvert vil dette spises opp av økt antall eldre. Men greier vi dette løftet, kan jeg si at eldreomsorgen ikke trenger ekstra penger på minst fem år, så det lar seg finansiere hvis vi vil, sier Dahlen.

Rådmann Tor Sommerseth sa i bystyret i går kveld at ambisjonen er knallhard, men at han har håp om å lykkes.

SLØSER. Sommerseth sier at Kristiansand ikke kan fortsette å sløse med kompetanse, som han mener deltidsarbeid vitterlig er.

— Men hvorfor er ikke dette gjort for lenge siden?

— Alle nye tanker kan ikke møtes med at de burde vært tenkt før. Nå er vi her vi er, sier Dahlen.

FAKTA

Stramt budsjett

Kommunen bruker 87,5 millioner mer enn den faktisk har til drift de neste fire år.

Netto lånegjeld øker fra 2,6 til 3.3 milliarder.