• Det er stor søkning blant kvinner til byggfag, men til elektronikkstudiene og datafagene er andelen sørgelig liten. FOTO: Fotolia.com

Rekordmange vil studere i sør

Universitetet i Agder har en vekst i søkermassen på 19,1 prosent. Men få jenter vil bli elektronikk— og dataingeniører.