Vet du noe om WGI eller personer som er involvert i dette; Ring Steinar Vindsland på 90870727, eller mail steinar.vindsland@fedrelandsvennen.no

KRISTIANSAND: — Vi fikk en liste på cirka 400 mennesker fra Skattedirektoratet. De hadde mottatt overføringer fra utlandet i WGI-systemet. Men de fleste hadde bare motatt småbeløp. Nå står vi igjen med 15 personer som til sammen har fått overført fire millioner til sine konti, sier fylkesskattesjef Karl Olav Valen til Fædrelandsvennens nettavis.

En av disse 15 har motatt rundt en million kroner alene i inntektsåret 2003. Noen av de 15 har allerede fått melding fra likningskontoret, og andre vil få det som kort tid.

Spørsmålet er om dette har vært inntekter fra WGI som de ikke har skrevet på selvangivelsen.

— Hvis ikke de har oppgitt slike inntekter, vil de får en etterligning med inntektspåplusning, sier fylkesskattesjefen.

Han understreker at en pengeoverføring fra WGI ikke nødvendigvis skal regnes som inntekt og rapporteres i selvangivelsen. Derfor blir de 15 tilskrevet med krav om forklaring på forholdene.

Valen regner med at granskingen vil være gjennomført i løpet av et par måneder, og at likningskontorene da vil ha tatt stilling til om noen, og eventuelt hvor mange, som vil få et oppgjør med skatteetaten.