Holmelid krever klart Høyre-svar om E 39

Alf Holmelid mener Høyre driver dobbeltkommunikasjon om E 39. Det fnyser Høyre av.