• FJERNET BEVIS: Politimester Kirsten Lindeberg avviser at politiet har gjort noe galt i forbindelse med fjerning av bevis i Baneheia-saken. FOTO: Arkivfoto

Slettet bevis etter Høyesteretts-dom

Det biologiske bevismaterialet som ble brukt i Baneheiasaken ble slettet da det forelå rettskraftig dom i Høyesterett.