• FOTO: Vegard Nekstad

Skulle gjerne hatt flere stillinger

Regjeringas krisepakke sikrer Agder politidistrikt 14 nye sivilt ansatte. Selv skulle politidistriktet hatt flere.