• FOTO: Amund Hestsveen

Sperrelinje kan bety kroken på døra for Statoil

Statens vegvesen ønsker å endre skilt og vegmerking på den ulykkesbelastede strekningen på E 39 ved Vesterveien. Det faller Statoil tungt for brystet.