Vil ikke gå på møtet

Aps leder i Kristiansand, Kari Henriksen kommer ikke til å gå på møtet i byhallen.