• Med de siste dagers vind kunne en brann her i Posebyen fort endt i katastrofe, selv om bydelen er blant landsdelens best brannsikrede. Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar mener Agders umistelige verdier er for dårlig sikret.  Foto: Reidar Kollstad

Får ikke penger - stavkirkene prioriteres

Agder har umistelige uthavner og byer med trehusbebyggelse. Fylkeskonservatorene i Agder-fylkene mener brannsikringen er for dårlig. De ber om en nasjonal satsing.