— Vi er rett og slett bekymret over den manglende respekten altfor mange trafikanter har for den nedsatte hastigheten i området, sier Rune Galteland, byggeleder i Statens vegvesen.

Siden høsten 2014 har Statens vegvesen arbeidet med å utvide E39 fra dagens to kjørefelt til fire på strekningen mellom Kartheikrysset og Rigekrysset, for å få eget kjørefelt for kollektivtrafikk i begge retninger.

Nedsatt fartsgrense

Under arbeidsperioden er fartsgrensen satt ned fra 60 og 70 til 50 kilometer i timen på strekningen. Men det skal det være få som overholder, ifølge byggelederen.

Asfaltarbeidet går med minimal avstand til E39, hovedveien vestover. Foto: Sondre Steen Holvik

— Vi frykter ulykker. Vi frykter at bilister skal gjøre dårlige vurderinger og sette arbeiderne og seg selv i fare. Det er en grunn til at vi regulerer trafikken, sier Galteland.Der arbeiderne tidligere har jobbet ved siden av veien, har de nå flyttet seg opp mellom løpene mot og fra Kristiansand på selve E 39. Dermed kommer bilistene enda tettere på de som jobber på stedet.

— De som jobber der er bekymret, og da er det min jobb å ta tak i det. Vi opplever det utfordrende at bilistene ikke klarer å ta hensyn til fartsreduksjonen samtidig som det faktisk står noen der og bygger en ny vei til trafikkantene, sier Galteland.

Verneombudet bekymret

Bak de store betongblokkene som holder biltrafikken på en armlengdes avstand under arbeidet med veien, skjer det mye samtidig. Et lag kledd i signalgult legger asfalt: En lastebil mater en maskin med varm asfalt, som fordeler massen. Like etter valses det nye veidekket jevnt. Rundt og mellom de store maskinene løper asfaltleggerne kontinuerlig samtidig som hele laget beveger seg sakte fremover i takt med vinkingen til en av arbeiderne, som har blikket fast festet på bladet som fordeler den rykende varme, nye veien.

Noen meter lenger nede slås påler av stål ned i midten av kjørebanen ved hjelp av en stor, mekanisk arm festet til en lastebil. Bilen styres med en fjernkontroll av samme mann som stiller stålrørene klar til å bli presset ned.

Christian Øyslebø er verneombud fra Repstad anlegg. Han er redd for at det skal skje ulykker for arbeiderne når de i tillegg til aktiviteten på arbeidsplassen må passe seg for biltrafikk på begge sider av arbeidsplassen.

— Farten vi har satt respekteres ikke av bilisten, og det føles ikke trygt. Vi vil ha alle hjem igjen som de kom på jobb, sier Øyslebø, som sier de har skiltet den nye fartsgrensen tydelig.

UP varsler kontroll

Byggeleder Galteland har vært i kontakt med Utrykningspolitiet for å få satt opp fartskontroller på stedet. Regionsjef Øystein Krogstad er glassklar.

— Vi kommer! Vår hovedoppgave er at det skal være sikkert langs veien og at man skal føle seg trygg ved trafikken. Da er dette noe vi kommer til å ta tak i. Vi har fått denne henstillingen nettopp fordi veiarbeiderne ikke føler seg trygge på jobb. Det er bare et kort stykke med 50-grense, og for å spare de 20 sekundene skremmer man altså livet av en arbeider, sier Krogstad.