I en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Infectous Diseases viser en gruppe europeiske forskerne til medisiner som kan behandle et bredt spekter av virus, også det nye koronavirus. Forskerne har funnet fram til 31 slike medisiner som kanskje kan brukes til forebygging og behandling av covid-19-viruset.

For fem av de 31 såkalte bredspektrummedisinene er det satt i gang kliniske undersøkelser som igjen kan føre fram til en aktuell medisin mot covid-19.

Venter på en kur

Tanken er å dra nytte av medisiner man vet kan hemme koronavirus, all den tid det ikke finnes noen spesifikk vaksine eller effektiv kur mot covid-19-viruset. Så langt har ikke legene stort andre muligheter enn å gi lindrende behandling, skriver forskningsnettstedet Gemini.

Førsteamanuensis Denis Kainov ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU i Trondheim er blant forskerne som har bidratt til artikkelen.

Kjenner medisinene godt

Forskerne bak artikkelen peker på flere fordeler ved å bruke medisiner som allerede er godkjent. Man har for eksempel god kjennskap til detaljer rundt medisinene, både når det gjelder innhold, fremstilling og den kliniske testingen.

– Derfor kan ny bruk av klinisk godkjent, eller til og med mislykkede, medisiner mot virussykdommer gi oss nye muligheter, sier forskerne bak artikkelen, som også trekker også fram at vi kan spare tid og penger å bruke medisiner som allerede eksisterer.