– Torsdag kveld vil vi være på plass med fartøyet Rind og slik kunne informere og bidra til at folk ikke kommer for nær, sier kommunikasjonsrådgiver Nadia Jdaini i Fiskeridirektoratet til Aftenposten.

De siste dagene har hvalrossen tiltrukket skuelystne både på land og til vanns, noe som har utløst bekymring for at hvalrossen ikke får hvile i fred. Onsdag kom flere padlere farlig nær det halvt tonn tunge dyret.

Fiskeridirektoratet hadde torsdag morgen et møte om hva de skal gjøre med hvalrossen. De undersøker nå mulighetene for å flytte den arktiske gjesten.

– Her er vi i kontakt med fagfolk, blant annet på Havforskningsinstituttet, for å finne ut hvordan dette kan gjøres. Detaljer rundt dette er vi ikke ferdige med å utrede. Vi kommer med informasjon når eventuell flytteprosess er avgjort, sier Jdaini.

Freya har klatret opp i flere småbåter ved båthavnen Frognerkilen for å slappe av. Torsdag gikk Bymiljøetaten i Oslo ut med en rekke råd til både skuelystne og båteiere. Båteierne ble bedt om å vurdere tiltak for å hindre hvalrossen i å klatre opp i båtene.

Samtidig ba etaten folk om å unngå å stresse dyret slik at man havner i en situasjon hvor avlivning vil bli et tema.

Freya antas å være rundt fem år gammel, og hun veier rundt 600 kilo. Hvalrosser kan leve i opptil 40 år. Det har skjedd før at hvalrosser har funnet veien inn Oslofjorden, men det forekommer sjelden. Freya har ifølge eksperter trolig kommet bort fra moren sin da hun var liten.