– Vi har klart å få et godt bilde av hendelsesforløpet så langt, men det gjenstår en del avhør, sier påtaleansvarlig Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt til NTB.

Så langt er over ti personer avhørt av politiet. De som har blitt avhørt, er personer som er ansatt i Hurtigruten eller som har hatt kontakt med Hurtigruten gjennom smitteutbruddet, forklarer hun.

Ellingsen ønsker ikke å kommentere om ledelsen eller skipslegen på Roald Amundsen er blant dem som har blitt avhørt gjennom helgen, men sier det er naturlig at det gjennomføres samtaler med både helsepersonell om bord på skipet og ledelsen i selskapet som er under etterforskning.

Databeslag

Politiet etterforsker saken bredt, og det er ikke klart når etterforskningen vil være ferdig, opplyser hun. Ifølge Nordlys jakter politiet også elektroniske spor i saken, og selskapet har gitt politiet tilgang til sine servere.

– Vi har bedt om å få utlevert elektronisk kommunikasjon fra Hurtigruten. Jeg vil ikke gå inn på hvilket innhold vi undersøker, men det dreier seg om å tilgang på elektronisk kommunikasjon for å kunne belyse saken, sier Ellingsen til avisa.

– Vi gjør dette beslaget fordi vi ønsker å danne oss et bilde av kommunikasjonsflyten i Hurtigruten, sier hun videre.

Undersøker hva som skjedde

Tidligere har politiet sagt at det er av særlig interesse å få avklart hvorvidt mannskap om bord på fartøyet hadde grunn til å iverksette tiltak for å forhindre videre smitte av covid-19 ved Roald Amundsens anløp i Tromsø havn fredag 31. juli.

I tillegg til å etterforske selskapet, vil politiet også etterforske hvorvidt Hurtigruten eller enkeltpersoner om bord på fartøyet har brutt regler om karanteneplikt.