Flere griser kan være rammet

Enda en grisebesetning kan være rammet av svineinfluensa.

Publisert:
  • NTB
Denne artikkelen er over 11 år gammel

Mattilsynet tar prøver av en grisebesetning på en gård i Hedmark etter at grisene der har symptomer som kan tyde på influensa. Lørdag ble svineinfluensa påvist i en besetning i Nord-Trøndelag.

— En del av grisene har luftveissymptomer og feber, og vi mistenker at besetningen er smittet av svineinfluensa. Vi ser alvorlig på situasjonen ettersom vi aldri har hatt influensa på gris tidligere i Norge, sier Anders Prestegarden, regiondirektør i Mattilsynet i Hedmark og Oppland, til NTB.

Har fått antibiotika

Enkelte av grisene i besetningen på gården i Hedmark har fått antibiotikabehandling uten at det har hjulpet på symptomene. Dette styrker mistanken om influensa.

Mattilsynet har nå, som et føre-var-tiltak, tatt prøver av grisene for å undersøke om også disse er rammet av influensa A (H1N1), bedre kjent som svineinfluensa. Besetningen vil bli båndlagt, slik at det ikke kommer dyr verken til eller fra gården, til prøvesvarene foreligger.

— Prøveresultatene er trolig klare mandag ettermiddag, sier Prestegarden.

Skulle prøvene være positive, vil man altså ha påvist sykdommen i to grisebesetninger i to ulike fylker.

Smittet av menneske

Grisene som er rammet av svineinfluensa i Nord-Trøndelag, ble smittet av et menneske med sykdommen. Det er første gang det er påvist smitte av svineinfluensa fra mennesker til dyr i Norge. Mattilsynet fikk før helgen melding om at en røkter som jobbet med den aktuelle besetningen, hadde fått påvist svineinfluensa, og det ble derfor tatt prøver av bestanden.

Også besetningen på gården i Nord-Trøndelag er båndlagt. Mattilsynet har også tatt prøver av besetninger i nærheten.

— Så vidt jeg vet er det ikke meldt om symptomer hos griser i andre besetninger, verken i Nord-Trøndelag, Hedmark eller andre steder i landet, sier Prestegarden.

Prøvene på gården i Nord-Trøndelag ble tatt fredag, og etter analysene hos Veterinærinstituttet i Oslo ble det lørdag bekreftet at prøvene var positive.

Vurderer slakting

Dersom prøvene på gården i Hedmark er positive, vil Mattilsynet vurdere å slakte bestanden.

— Vi vil vurdere å slakte bestanden dersom prøvene er positive. Den samme vurderingen gjøres i Nord-Trøndelag, sier Prestegarden.

Han kan ikke si noe om sannsynligheten for en større spredning av sykdommen.

— Det er for tidlig å si noe om omfanget av sykdommen basert på ett eller eventuelt to tilfeller. Vi forbereder oss på det verste og håper på det beste, sier regiondirektøren.

Han understreker at forbrukerne ikke trenger å engste seg for smitte i svineprodukter.

— Det er ikke smittefare forbundet med å spise kjøtt fra svin, sier Prestegarden.

Mattilsynet oppfordrer nå gårdbrukere med svinehold til å gjøre seg kjent med tiltak for å hindre smitte med influensaviruset fra mennesker til gris.

Publisert:

Les også

  1. Ny svinebesetning smittet av influensa

Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.