Se pressekonferansen fra tirsdag ettermiddag i opptak i videovinduet over.

OSLO: Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har nå gjennomført en ny risikovurdering. Den skal erstatte vurderingen fra 12. mars, som la grunnlaget for de mest inngripende tiltakene som er iverksatt i Norge i fredstid.

Den nye risikovurderingen presenteres fra statsministerens kontor fra klokka 16 tirsdag. I vurderingen foreslås det at det aller mest av tiltakene som er innført, skal opprettholdes.

Regjeringen vedtar

– Vi foreslår, det er regjeringen som skal vedta dette, opplyser Guldvog under en presentasjon for pressen.

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, presiserte at tallgrunnlaget for forslagene fortsatt er svært usikre, og at de ennå ikke med noen grad av sikkerhet kan anta hva som kommer til å skje.

Hovedårsaken til denne usikkerheten er at de vet altfor lite om hvilke konsekvenser tiltakene fra 12. mars har ført til.

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog mener smittetiltakene må videreføres i flere uker framover. Foto: Lise Åserud

Markant nedgang

– Vi ser imidlertid på data fra Telenor at det har vært en markant nedgang i folks mobilitet, sier Stoltenberg.

Men bare i løpet av få dager vil det komme flere og bedre tall som kan si noe om tiltakene har virket. Det bruker Guldvog som et viktig argument for å beholde de inngripende tiltakene.

Stengte skoler

Det skal fortsatt være stengte skoler og barnehager, karantene- og isolasjonsreglene ved bekreftet smitte videreføres, besøkskontroll på helseintitusjoner opprettholdes og alle de virksomhetene som jobber tett med mennesker må fortsatt holde stengt. Altså alt fra frisører til kulturinstitusjoner.

– Vårt hovedbudskap er at vi må fortsette kampen for å slå ned viruset så mye som mulig. Hvis vi slipper opp for tidlig, vil det kunne øke smittespredningen, sier Guldvog.

Slippe opp

Dersom regjeringen følger helsemyndighetenes råd, vil det også bli mer tid til å samle inn bedre data om utviklingen i Norge. Data som kan bli brukt som argument for å slippe opp på noen tiltak framover, hvis det viser seg at tiltakene har virket.

Stoltenberg sier at økningen i antall pasienter som legges inn på sykehus er fallende, noe hun tolker som tegn på at tiltak virker.

– Det er klare tegn på utflating, sier hun.

Hytteforbudet

Det omstridte hytteforbudet blir ikke kommentert i den nye risikovurderingen. Guldvog sier den saken er på politiske hender, men mener samtidig at det kan være helsefaglig grunnlag for å myke opp noe i noen kommuner. Men ellers skal det meste av tiltak beholdes i noen uker til.

Smitten

– Tiltakene må også opprettholdes for at så mye som mulig av smitten dør ut, så vi ikke får for mange alvorlig syke som må på sykehus på en gang, sier han.

Guldvog åpner for at det kan gjøres noen unntak for at særlig sårbare barn skal få tilbud i skoler og barnehager, i tillegg til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner.

Grensekontroll

Også grensekontrollen bør opprettholdes, med 14 dagers karantene for alle som kommer inn til Norge.

– Vi har tro på at tiltakene virker, og at de vil bringe smittetall vesentlig ned. Viser det seg å være riktig, tror vi også at helsevesenet vil ha kapasitet til å håndtere situasjonen, sier Guldvog.

Stoltenberg fortalte at videreføring av tiltakene også vil gi helsemyndighetene tid til å hente inn flere erfaringer fra andre land, og lære av dem.