Myndighetene har gitt alle de om lag 4000 innbyggerne beskjed om at de må forlate byen innen mandag kveld.

Etter klokka 19 lokal tid mandag blir det forbudt å oppholde seg i byen. Forbudet gjelder i tre uker, opplyser politiet.

Kringkasteren RUV melder at det er større risiko for sprekker og uventede sprekkåpninger i Grindavik enn tidligere. Innbyggerne anbefales å ikke oppholde seg i byen de neste dagene, selv om fristen til å evakuere er satt til mandag kveld.

10. november ble alle innbyggerne i den lille byen på Reykjaneshalvøya vest på Island evakuert etter en rekke jordskjelv som etterlot store sprekker og åpninger i jordskorpen.

Jordskjelvene var et varsel om et forestående vulkanutbrudd, og det inntraff 18. desember. Lavaen fra vulkanutbruddet nådde imidlertid ikke fram til Grindavik.

Dette bildet ble tatt 18. desember 2023 i Grindavik. Nå er det fare for nytt vulkanutbrudd. Foto: Civil Protection of Iceland / Reuters