OSLO: – Det er positivt at det er kommet en dom i en sak som har pågått lenge, og som har bidratt til å opprettholde spenninger i Irak. Men Norge er på prinsipielt grunnlag imot dødsstraff også i denne saken, sier statssekretær Raymond Johansen (Ap) i Utenriksdepartementet til NTB.

Han tror ikke at dommen vil bidra til å minske de dype motsetningene mellom folkegruppene i Irak. Dessuten vil dommen trolig bli anket og saken gjenopptatt i januar, påpeker Johansen.

– Ville regjeringen heller sett at Saddam Hussein ble dømt til livsvarig fengsel?

– Ja, det er i tråd med hva regjeringen ville ønsket i denne saken, sier Johansen.