Denne kritikken må sees i sammenheng med uttalelsene tidligere i sommer fra Heidi Handeland i Kristiansand kommune som er med og gjennomfører ungdomskontrakter for personer som blant annet bruker ulovlige rusmidler.

Konfliktrådene i Norge administrerer ordningen med ungdomsstraff (US) og ungdomsoppfølging (UO) der bruk og besittelse av rus ofte er et av punktene i straffen. US og UO er mer alvorlige straffereaksjoner enn ungdomskontrakter som er kommunenes ansvar. Disse straffereaksjonene ble innført for å kunne kombinere straffeelementet med omsorg.

Konfliktrådet Agder har til enhver tid ca 30 ungdommer i en slik straffegjennomføring og har tre ansatte som jobber full tid med dette. På samme måte som i ungdomskontrakter etablerer vi i US og UO et skreddersydd team rundt ungdommen bestående av privat og offentlig nettverk. Sammen med ungdommen skrives det en kontrakt som skal gjelde i hele straffegjennomføringen. Et hovedfokus i planen er gjenopprettende arbeid – både i forhold til den en har gjort noe galt imot og andre som ungdommen har noe uoppgjort med.

Som MDG skriver i sin kronikk: «De fortjener bedre hjelp enn som så. Disse ungdommene fortjener trygge voksne som ser dem og lytter, og møter dem med ærlig og verdig hjelp, veiledning og oppfølging over tid. Noen som kan gå veien med dem til bedre alternativer for å mestre hverdagen enn å ruse seg.» Slik fungerer straffegjennomføringen ved Konfliktrådet Agder.

MDG skriver også at «Vi trekker ikke på skuldrene av fagfolks bekymringer, men vi forstår dem mer som en opplevelse av avmakt som man alltid har gjort – og fortsatt ønsker å gjøre noe for at færrest mulig skal få livene sine ødelagt av rus. Men vi må gjøre noe annet med avmakten vår enn å gå tilbake i gamle spor.»

Dette er for meg underlig lesning og virker på meg som om politikerne ikke har hørt på fagfolkene. De nevnte straffereaksjoner rundt ungdom som ruser seg, er ikke å gå tilbake i gamle spor. De er fremtidsrettet og fungerer. Det er ikke avmakt overfor ungdommene vi opplever, men frustrasjon over at politikere ønsker å ta vekk noe som fungerer. Heidi Handeland beskriver en virkelighet som viser at ungdomskontrakt har hjulpet mange ungdommer som sliter med rus. Denne muligheten forsvinner nå fordi ungdommene ikke lenger får påtaleunnlatelse med vilkår om ungdomsoppfølging.

Fra vårt ståsted har ungdomskontrakter vært en suksess i over 20 år i Agder og en ordning mange andre rundt i landet har misunt oss å få til. Til enhver tid har det vært 80 til 100 ungdommer i Agder som har vært på slik oppfølging. Det er definert som en straff, men har en klar omsorgsprofil. Det samme har US og UO i Konfliktrådets regi. Politikerne har i alle år vært på jakt etter å få straffereaksjoner som virker, og disse straffereaksjonene virker.

Fra vårt ståsted har ungdomskontrakter vært en suksess i over 20 år i Agder og en ordning mange andre rundt i landet har misunt oss å få til.

Og vi er ikke alene. Barnevernet og politiet stiller opp for disse ungdommene sammen med rusomsorgen og psykiatrien. Vi gjør vårt ytterste for å involvere det private nettverket rundt ungdommen og tilbyr nå familieråd i alle straffegjennomføringene. Jeg er imponert over den innsatsen som gjøres av alle disse instansene for å hjelpe ungdommene til et bedre liv. Og dette skjer innenfor rammen av en straff.

Det er en feil påstand MDG fremfører at straff ikke virker – en påstand som ikke må få feste seg som en sannhet. MDG skriver at «det bør heller ikke gå noen vei tilbake til straffesporet, som ikke virker» og «Vi vet nå at straff ikke hjelper eller avskrekker slik man har ønsket, men i stedet bidrar til stigmatisering og marginalisering.» US og UO er nettopp iverksatt for å hindre ungdom i å komme i fengsel. Ungdomsoppfølging er iverksatt for å hindre en videre utvikling inn i kriminalitet. Å komme i fengsel kan være stigmatiserende. Å havne i tung kriminalitet og rusbruk kan også være stigmatiserende og marginaliserende. De straffereaksjonene vi her har nevnt er med på å hindre en slik utvikling og er derfor et gode – ikke et problem.

Konfliktrådet Agder har hatt flere besøk fra politikere som ønsker informasjon. Vi har aldri fått henvendelser fra MDG. Dere er hjertelig velkomne til å hente kunnskap og erfaring fra oss – vi deler så gjerne. Vi har alle det samme mål om at ungdommene som ruser seg og begår kriminalitet skal endre livsstil og få et bedre liv. Det kan vi få til ved å videreutvikle gode ordninger som vi allerede har.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.