Pisk og mangel på fantasi

Når byråkrater, byplanleggere og politikere ikke gjør jobben sin, må vi svi for det.